Vælg en side

Services

Data replikerings- og backupløsning

Hvad betyder datatab for jeres virksomhed? Har I en samlet og klar strategi for sikkerhed og backup?

Vi tilbyder både rådgivning og konkrete løsningsforslag på, hvordan man undgår datatab.

I dag kan det have store konsekvenser at miste data og i nogle tilfælde vil det være umuligt at genskabe alle data igen.

Det er godt på forhånd at tænke situationen igennem – hvordan genskaber man data i tilfælde af f.eks. nedbrud, brand og lignende?

Vi tilbyder en helt unik løsning via avanceret spejlingssoftware. Løsningen sikrer mod datatab 24/7.

Katastrofeberedskab

Har virksomheden en klar beredskabsplan, hvis en katastrofe skulle opstå? Mange siger ”det sker ikke for os”, men er det ikke blot at lukke øjnene, for noget man bør have et klart overblik over hvis katastrofen netop skulle opstå?

Vi tilbyder et klart defineret beredskab i form af både udstyr, kompetence og sikrede data.

Backup-test

Mangelfuld backup, der ikke genskaber data som forventet, kan være en meget ubehagelig overraskelse.

Det koster samtidig virksomheden dyrt i arbejdsfortjeneste og evt. mistet omsætning.

Vi sikrer, at dine forskellige backupper er både brugbare og indeholder det der skal til for at genskabe virksomhedens datagrundlag.

Drift- og vedligeholdelsesaftale

Vi har viden og erfaring med drift og vedligeholdelse af IBM Power Server platformen. Vi ved, hvordan man opnår en stabil drift og imødekommer ønsket om et højt serviceniveau.

Vi kan tage ansvar for hele eller dele af den daglige drift og vedligeholdelse af systemerne. Ved at outsource drift og vedligehold frigives der ressourcer i virksomheden til andre opgaver.

Arkivering og opbevaring

Bestemmelserne i bogføringsloven om opbevaring af regnskabsmateriale har ikke alene en funktion i forhold til skatteansættelse, myndighedskontrol og revision, men også en forretningsmæssig interesse hos virksomheden selv for dokumentation og bevis for de foretagne transaktioner mv.

Vi sikrer på betryggende måde at hele systemet er tilgængeligt og alle transaktioner og data kan tilgås.

Rådgivning og sparringspartner

Vi har indgående kendskab til platformen og de teknologier den bygger på. Det gør os i stand til at hjælpe og rådgive omkring ERP-projekter, integration, sikkerhed og den samlede IT-infrastruktur. Vi har samtidig opbygget et stort netværk af specialister inden for bestemte kompetenceområder, som kan bistå på forskellige områder.

Vi kan hjælpe dig, hvis du mangler uvildig rådgivning eller sparring til dit nuværende eller kommende projekt.

itsafe's kerneområde er en online backupløsning til IBM Power Systems Server - bedre kendt som AS/400

Få styr på datasikkerheden. Lad os mødes!

Din virksomheds datasikkerhed er vigtig, så  lad os tage en uforpligtende snak om dit næste projekt.
Book et møde med os og lad os skabe fundamentet for en tryg løsning.